ÉLELMISZER NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM   GASZTRONÓMIAI NAGYKERESKEDELEM
+36-62-491-555; +36-30-251-4051       

 

ÁSZF

Általános szerződési feltételek 
 
I.    Bevezető:
Jelen ÁSZF rögzíti a Dél-Gasztro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 3. cégjegyzékszám: 06-09-018100, adószám: 23715358-2-06, a továbbiakban: „Szolgáltató”) aruakuszobodre.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.
A weboldalon a Szolgáltató bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat (illetve a különböző on-line felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató – amennyiben a termékek elérhetők - a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. 
Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez (továbbiakban: a „Felhasználó”).
Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy kérjük keresse meg elérhetőségeinken Kollégáinkat, akik állnak rendelkezésére. www.delgasztro.hu  
II.    Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása
A Felhasználó első rendelésének leadásával az ASZF feltételeit elfogadja. A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltatás honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók. 
III.     Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, Szolgáltató. általi automatikus visszaigazolás
A Felhasználó előzetes regisztrációt követően is jogosult lehet a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget
Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.
Szolgáltató a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 36 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szolgáltató eladási ajánlatának, azt ugyanis a Szolgáltató a kiszállításkor teszi meg a Felhasználó részére.
IV.    Biztonság
A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt. 
V.    Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése
A aruakuszobodre.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.
A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolásra kerüljenek és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A Cookie-kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.
Tárhely szolgáltató: 
VI.    A Szolgáltatás elérhetősége
A Szolgáltató a Szolgáltatást Szegeden nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a aruakuszobodre.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A Szolgáltató igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.
A minimum rendelési összeg 3.000,- Ft per rendelés, ezen rendelési összeg alatt a Szolgáltatás nem elérhető. 
VII.    Felelősség
Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.aruakuszobodre.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:
⦁    harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.aruakuszobodre.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.aruakuszobodre.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
⦁    hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
⦁    a www.aruakuszobodre.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
⦁    műszaki nehézségek, beleértve a www.aruakuszobodre.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. 
A jelen pont rendelkezései nem érintik Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

VIII.    Személyes adatok védelme
A kapcsolódó́ rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.delgasztro.hu  weboldalon érhető̋ el.

IX.    Irányár, mennyiségi eltérések, költségek
 Irányár
A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.aruakuszobodre.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.
A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a betétdíjat tartalmazzák.
 Mennyiségi eltérések
A Felhasználó a lédig termékeket darabban tudja kiválasztani. A lédig termékek kilogrammra vetített ára fel van tüntetve a honlapon. A honlapon az is jelezve van, hogy a darabban kiválasztott lédig termék ára darabban mennyibe kerül. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termék mért súlya a mérvadó. Amennyiben a Felhasználó az áruátvétel során fizet, úgy a mérést követően meghatározott árat kell fizetnie.  Amennyiben a Felhasználó még az áruátvétel előtt fizet online bankkártyás fizetési mód segítségével, úgy a kiválasztott lédig termékek a valós mérték bizonytalansága miatt 120 százalékos értékkel adódnak a zárolásra kerülő teljes rendelési összeghez. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termékek mért súlya a mérvadó, áruátvétel során ez az összeg kerül levonásra a zárolásra került összegből. Online bankkártyás fizetési mód esetén a terhelésre kerülő összeg semmiképpen nem lehet magasabb az előzetesen zárolásra került 120 százalékos értéknél. További információk találhatóak a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban.

Költségek
Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Szolgáltató. a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 
Amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 6,000- Ft-ot, úgy a kiszállításnak nincsen költsége. Ezen összeg alatti rendelés esetén egyseri kiszállítási díj kerül fölszámításra, melynek összege 800 Ft. 
X.    A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége
A bevásárló lista a www.aruakuszobodre.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

XI.    Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte
A jelen ÁSZF III. pontjában írtakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a Szolgáltató által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.
A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
I.    a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazhat)
II.     a Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (III. pont)
III.    Szolgáltató házhoz szállítja a termékeket (XII. pont)
IV.    Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
V.    ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a SZolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott számlán igazolja vissza. 
XII.     A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése
A Felhasználó a házhozszállítás kérését a www.aruakuszobodre.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfő és péntek között, 9:00 – 15:00 között szállítja ki.
XIII.    Átadás-átvétel
A termékek www.aruakuszobodre.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet.  Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.
Lakóház esetén a Szolgáltató honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző Szolgáltató alkalmazott vagy megbízott (futár) köteles tőle észszerűén elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Szolgáltató a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).
Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves. 
XIV.    A fizetés
A termékek vételárát a Felhasználó utánvétellel egyenlítheti ki.
XV.    Számlázás
A fogyasztó a kiszállítással együtt pénzügyi bizonylatot kap. 
XVI.    A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása
Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. 
 Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül egyeztetni a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan. Elállás joga Felhasználót élelmiszer tekintetében nem illeti meg, mivel nem bizonyítható a szakszerű tárolás Felhasználónál. 
A Szolgáltató köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)
A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. bébiételek) esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum, fehérnemű, stb.), abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Szolgáltató. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti. A Szolgáltató. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.
A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XIX. pontja szerint megilletnek. 
XVII.    Visszaváltható göngyöleg
A visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek árai magukban foglalják a göngyöleg árát (betétdíjat) is. A göngyöleg ára az érintett számlán minden esetben feltüntetésre kerül. A visszaváltható göngyöleget közvetlenül a kiszállítást végző személynek (futár) lehet visszaadni. 
XVIII.    Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.
Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIX. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.
A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni. 
XIX.    Vegyes rendelkezések
A www.aruakuszobodre.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.
 
Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa árusított termékeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért.
XX.    A Szolgáltató. elérhetőségei
Weboldal címe: www.delgasztro.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: delgasztro@delgasztro.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: H-P 8,00-15,00 +36-62-491-555
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 3. 
A jelen ÁSZF 2020. március 31-én lép életbe.
 
 

 
 

A megfelelő felhasználói élmény érdekében cookie-kat használunk. A cookie-kkal kapcsolatos további információért, valamint a személyes adatok feldolgozásának ismertetéséért tekintse meg adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat.

Elfogadja ezeket a cookie-kat és az érintett személyes adatok feldolgozását? Bármikor módosíthatja a beállításait a lap alján a megfelelő menüpontban.